Flexbox

Flexbox – основна ідея

Flexbox – модуль, спрямований на забезпечення ефективнішого способу розміщення вирівнювання та розподілу простору між елементами в контейнері, навіть якщо їх розмір невідомий та/або динамічний.

Основна ідея:

Flex - ідея

 • Батьківський елемент на який назначають властивість display: flex називається flex контейнер;
 • Елементи, що в ньому розміщуються – flex-елементи;

Всередині flex-контейнера існує дві вісі:

 • main axis (головна вісь) – вісь, вздовж якої розміщуються flex-елементи. За умовчуванням є горизонтальною, але напрям можна змінити властивістю flex-direction.
 • cross aixs – (поперечна вісь) – перпендикулярна головній вісь. Напрям залежить від напряму головної вісі.

Flex-елементи розташовуються вздовж головної вісі в напрямку від main-start до main-end. Рядки flex-елементів заповнюються у flex-контейнері починаючи від cross-start до cross-end.

Властивості батьківського контейнеру

display

Визначає Flex контейнер. Вмикає flex контекст для всіх нащадків першого рівня. Може бути як блочним так і інлайновим.

.flex-container {
  display: flex | inline-flex;
}

flex-direction

Встановлює основну вісь, визначаючи напрям flex-елементів, розташованих в середині flex-контейнеру.

.flex-container {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
}
 • row – за напрямом тексту. Використовується за умовчуванням.
 • row-reverse – аналогічна значенню row але точки main-start та main-end поміняні місцями.
 • column – аналогічно row але вертикально.
 • column-reverse – аналогічно row-reverse але вертикально.

flex-direction

Flex-елементи за умовчуванням розміщаються згідно двох правил:

 1. По головній вісі – починаючи від main-start;
 2. По поперечній вісі – розтягуючись, щоб заповнити весь контейнер;

flex-wrap

За умовчуванням у flexbox елементи будуть намагатись розташуватись в одному ряді, але за допомогою властивості flex-wrap можна дозволити їм переходити на новий рядок.

flex-wrap

.flex-container {
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}
 • nowrap – flex-елементи знаходяться в на одному рядку.
 • wrap – flex-елементи переноситимуться на декілька рядків починаючи від main-start.
 • wrapreverse – flex-елементи переноситимуться на нові рядки знизу вгору.

justify-content

Властивість визначає вирівнювання flex-елементів вздовж головної вісі.

.flex-container {
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly | start | end | left | right... + safe | unsafe;
}

 

justify-content

 • flex-start – flex-елементи згруповані біля main-start;
 • flex-end – flex-елементи згуртовані біля main-end;
 • center – flex-елементи розташовуються посередені
 • space-between – flex-елементи розташовані рівномірно вздовж головної вісі. Перший елемент знаходиться на початку ряду, останній – в кінці.
 • space-around – flex-елементи розташовані рівномірно вздовж головної вісі з однаковим простором між ними. Оскільки кожен елемент має однаковий вільний простір з обох сторін, крайні елементи будуть знаходитись ближче до краю flex-контейнеру, ніж до сусіднього flex-елементу.
 • space-evenly – flex-елементи розташовані рівномірно вздовж головної вісі. Відстань між елементами однакова.

align-items

Властивість визначає поведінку за умовчуванням того, як розташовуються flex-елементи вздовж поперечної вісі на поточному рядку.

.flex-container {
  align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline | first baseline | last baseline | start | end | self-start | self-end +... safe | unsafe;
}

align-items

 • stretch – розтягнути flex-елемент по вертикалі для заповнення контейнеру. Використовується за умовчуванням.
 • flex-start – елементи розташовуються на початку поперечної вісі;
 • flex-end – елементи розташовуються в кінці поперечної вісі;
 • center – flex-елементи відцентровані по поперечній вісі;
 • baseline – flex-елементи вирівняні по їх базовій лінії

align-content

Властивість вирівнює рядки в межах flex-контейнеру коли є додатковий простір на поперечній вісі подібно тому, як це робить justify-content по головній вісі. Властивість не працює, коли є лише один рядок flex-елементів.

.flex-container {
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around
    | space-evenly | stretch | start | end | baseline | first baseline |
    last baseline +... safe | unsafe;
}

align-items

 • flex-start – flex-елементи згуртовані на початку контейнеру.
 • flex-end – flex-елементи згуртовані у кінці контейнеру.
 • center – flex-елементи відцентровані по центру контейнера.
 • space-between – flex-елементи розташовані рівномірно. Перший елемент знаходиться на початку ряду, останній – в кінці.
 • space-around – flex-елементи розташовані рівномірно з однаковим простором між ними.
 • space-evenly – flex-елементи розташовані рівномірно. Відстань між елементами однакова.
 • stretch елементи розтягуються щоб зайняти вільний простір.

gap

Властивість встановлює відступи між flex-елементами, але не вздовж межі flex-контейнеру.

.flex-container {
  gap: row-gap column-gap;
}

gap

Можна вказувати окремо відступи між стовбцями та рядками використовуючи властивості row-gap та column-gap.

Властивості для flex-елементів

order

За умовчуванням flex-елементи розміщуються в порядку відповідно html документу, при цьому кожен елемент має індекс 0. За допомогою властивості order можна керувати самостійно порядком їх відображення в межах flex-контейнеру.

.flex-item {
  order: <integer>; /* default is 0 */
}

order

Елемент з меншим значенням order буде відображатись першим і навпаки. Order дозволяє використовувати від’ємні значення.

flex-grow

Властивість визначає скільки вільного простору flex-контейнера буде надано flex-елементу. За умовчуванням – 0. Тобто якщо ширина flex-контейнера більша ніж загальна ширина всіх його flex-елементів, вільний простір залишиться не зайнятим, а елементи будуть розміщуватись відповідно до значення властивості justify-content.

flex-grow

Якщо всі перші нащадки flex-контейнера мають однакове значення flex-grow – вільний простір буде розділено між ними рівномірно. В іншому випадку він буде розподілений відповідно до встановлених коефіцієнтів.

Від’ємні значення не підтримуються.

flex-shrink

Встановлює коефіцієнт стиснення flex-елементів по відношенню до сусідніх елементів, якщо в рядку недостатньо місця. За умовчуванням має значення 1. При значенні 0 елемент не стискається. Від’ємні значення не підтримуються.

flex-basis

Задає базовий розмір flex-елемента по головній вісі. Параметри:

 • Число – якщо дозволяє розмір батьківського контейнеру, береться задане значення. При перевищені розміру батьківського контейнеру, та при flex-shrink = 1 утискається в нього. Враховуються значення max-width та min-width. Якщо перше менше flex-basis – flex-елемент бере його розмір. Якщо друге більше flex-basis – flex-елемент також бере його розмір.
 • auto – бере значення width, якщо задане, або розмір вмісту – якщо ні.
 • content – бере за основу розмір вмісту. Ігнорується значення

flex

Скорочення для flex-grow, flex-shrink и flex-basis.

.flex-item {
  flex: none | [ < "flex-grow" > < "flex-shrink" >? || < "flex-basis" > ];
}

За умовчуванням – flex: 0 1 auto;

Джерела:

CSS-TRICKS

MDN Web Docs

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *